Edirnede El İlanı

El ilanı, çoğunlukla kalabalık bölgelerde dağıtılan bir basılı reklam malzemesidir. Bir işletmenin tanıtımını yapmak, bir kampanyayı haber vermek, eleman aramak, bir örgüt ya da siyasi partinin propagandasını yapmak, etkinlikleri duyurmak amaçlı dağıtılabilir.